Semnatura compusa

Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

„ÎMBUNĂTĂȚIREA REZULTATELOR ȘCOLARE ALE ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL”, POSDRU/153/1.1/S/139704

 

A0. Managementul proiectului

A1. Informare și publicitate

A2. Realizarea unei analize de tip diagnoză privind profilul elevului și rolul implicării directe a părinților în procesul formării competențelor cheie la elevii din învățământul preuniversitar.

A3. Elaborarea conținutului educațional, a instrumentelor și resurselor necesare pentru program.

A4. Pregătirea derulării programului „Formarea de competențe cheie la elevii din învățământul gimnazial prin implicarea activă și conștientizarea părinților”.

A5. Organizarea unei campanii de informare în școli privind oportunitatea participarii la programul „Formarea de competențe cheie la elevii din învățământul gimnazial prin implicarea activă și conștientizarea părinților”.

A6. Derularea programului „Formarea de competențe cheie la elevii din învățământul gimnazial prin implicarea activă și conștientizarea părinților”.

A7. Evaluarea performanțelor în implementarea programului pilot la nivel multiregional.

A8. Diseminarea rezultatelor obținute prin pilotarea programului integrat și a bunelor practici.

 

ConŢinutul acestui material nu reprezintĂ În mod obligatoriu poziŢia oficialĂ a Uniunii Europene sau a Guvernului RomÂniei.
Actualizat la data: 30/09/2014. © 2014 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt.