Semnatura compusa

Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

ÎMBUNĂTĂŢIREA REZULTATELOR ŞCOLARE ALE ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL


Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/153/1.1/S/139704

Beneficiar: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT

Durata proiectului: 18 luni

Valoarea totală a proiectului: 5.692.193.20 lei

Asistenţa financiară nerambursabilă: 4.269.144.90 lei

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Susținerea formării sistematice a competențelor cheie, procesului de evaluare, monitorizare sistematică și stimulare a progresului școlar pentru un număr de 3200 elevi din învățământul gimnazial, în sprijinul unei educații de calitate prin dezvoltarea de intervenții nonformale extracurriculare inovatoare, cu accent pe dezvoltarea abilităților personale ale elevilor din clasele a V-a si a VI-a, în cadrul programului multiregional „Formarea de competențe-cheie la elevii din învățământul gimnazial, prin implicarea activă și conștientizarea părinților”.

 

ConŢinutul acestui material nu reprezintĂ În mod obligatoriu pozIŢia oficialĂ a Uniunii Europene sau a Guvernului RomÂniei.
Actualizat la data: 27.02.2015. © 2014 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt