Semnatura compusa

Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


OBIECTIVE ALE PROIECTULUI

„ÎMBUNĂTĂȚIREA REZULTATELOR ȘCOLARE ALE ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL”, POSDRU/153/1.1/S/139704

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:
Susținerea formării sistematice a competențelor cheie, procesului de evaluare, monitorizare sistematică și stimulare a progresului școlar pentru un număr de 3200 elevi din învățământul gimnazial, în sprijinul unei educații de calitate prin dezvoltarea de intervenții nonformale extracurriculare inovatoare, cu accent pe dezvoltarea abilităților personale ale elevilor din clasele a V-a si a VI-a, în cadrul programului multiregional „Formarea de competențe-cheie la elevii din învățământul gimnazial, prin implicarea activă și conștientizarea părinților”.


OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:
 

ConŢinutul acestui material nu reprezintĂ În mod obligatoriu poziŢia oficialĂ a Uniunii Europene sau a Guvernului RomÂniei.
Actualizat la data: 30/09/2014. © 2014 Inspectoratul Şcolar al JudeŢului Olt.