Semnatura compusa

Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI

„ÎMBUNĂTĂȚIREA REZULTATELOR ȘCOLARE ALE ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL”, POSDRU/153/1.1/S/139704


 

ConŢinutul acestui material nu reprezintĂ În mod obligatoriu poziŢia oficialĂ a Uniunii Europene sau a Guvernului RomÂniei.
Actualizat la data: 30/09/2014. © 2014 Inspectoratul Şcolar al JudeŢului Olt.